МВР

Пътна полиция

 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪТЕН КОНТРОЛ

1. Служебните автомобили, които използва „Пътна полиция“ – МВР са марка Опел “Астра“ и Киа „Сиид“. 
2. Същите са „Брандирани“ с опознавателни полицейски знаци и надписи. 
3. Оборудвани са също с работни станции за отдалечен достъп (РСОД) с марките „ASUS”, ”Lenovo” и „Lenovo Yoga Tab“, като към тях са  инсталирани мобилни принтери Datecs DPP-450, които дават възможност да бъдат разпечатани и връчени, невръчени електронни фишове на водачите и пътници в МПС. 
4. Автомобилите на „Пътна полиция“ са оборудвани с автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на дейността по пътен контрол“ (АИС „ВПК“), която заснема дейността на служителите от пътна полиция. 
5. Служителите от пътна полиция извършват проверки на водачите на МПС за употребата на алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози.
 6. Проверките за алкохол се извършват с технически средства Алкотест “Dreger“ 7410, 7410+ и 7510. 
7. Контрола за употребата на  наркотични вещества и техните аналози се извършва с технически средства или полеви тестове „Dreger Drug Test 5000“ и „Dreger Drug Check 3000”.
8. Служителите изпълняващи дейността по контрол на пътното движение са разпознаваеми по следните белези. Същите са облечени със светлоотразителни жилетки за „Пътна полиция“ с идентификационен бадж съдържащ данни за фамилията на служителя,  териториалното звено, в което работи, служебен номер. Служителите са с фуражки с бял „чохъл“. 
9. Спирането на МПС се извършва със стоп палка по образец МВР, като се допуска и спиране чрез подаване на разбираем за водача сигнал с ръка, като се посочва мястото за извършване на проверка.