МВР

Пътна полиция

 

АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА СКОРОСТТА

Автоматизираните технически средства и системи (АТСС) за скорост, които се използват от органите на „Пътна полиция“, са устройства, предназначени за контрол върху спазването на скоростните режими по пътната мрежа в Република България.

За тяхното функциониране не се налага непосредствено обслужване от оператор, поради което се наричат автоматизирани. Намесата на оператор е необходима за първоначалното позициониране и настройка на АТСС. Всички останали процеси от измерването на скоростта до изготвянето на съответния снимков материал или видеоклип се извършват от устройството без участието на служител.

Към момента дейността по пътен контрол се извършва със 173 АТСС:
- 148 мобилни системи TFR1-M;
- 15 стационарни системи за скорост SITRAFFIC LYNX speed – ERS 400;
- 8 стационарни системи MULTA RADAR SD580;
- 1 система SENSYS SSS Droplet RS240 за автоматично фиксиране на нарушенията за скорост;
- 1 система за контрол на средна скорост “3М система за скорост“.

АТСС най-общо се разделят на стационарни и мобилни.