МВР

Пътна полиция

 

Партньорствата TISPOL и RESPER

 

 

През 2008 година България е приета за пълноправен член на TISPOL -  Европейската мрежа на службите на Пътна полиция, при което от българска страна са поети ангажименти за участие в организираните от TISPOL инициативи.
TISPOL е създадена  като организация на службите на пътна полиция в европейските държави за подобряване на пътната безопасност и правоприлагането по пътищата на Европа.
Основна цел пред задачите, които си поставя организацията е да се намали броя на убитите и ранените чрез ефективно правоприлагане по нашите пътища и целенасочено обучение на участниците в движението, където е подходящо.
TISPOL работи в партньорство с правоприлагащите органи на държавите членки, международни организации и структури на ЕС ангажирани с подобряването на пътната безопасност и сигурността по пътищата на Европа в т.ч. Европейската Комисия, EUROPOL, Euro Controle Route (ECR), RAILPOL, Transport Asset Protection Association (TAPA), European Transport Safety Council (ETSC) и др.

Съгласно разпоредбите на Директива 2006/126/ЕО за свидетелствата за управление на превозни средства (СУМПС) е предвидено държавите-членки на Европейския съюз да обменят помежду си информация за СУМПС чрез използване мрежата на ЕС- RESPER. По този начин компетентните органи на ДЧ следят за коректното издаване, подмяна или унищожаване на СУМПС, като спазват принципа на Директивата, който гласи че в рамките на ЕС никой не може да притежава повече от едно свидетелство.
От 28 април 2015 България се присъединява към RESPER, което дава възможност на националната точка за контакт в лицето на Главна Дирекция „Национална полиция“ да провежда търсене в регистрите на СУМПС на ДЧ на ЕС както и е създадена възможност на другите ДЧ да извършват директни проверки  относно издадените в България СУМПС, при подмяната им. По този начин като резултат от прилагането на Директивата издаващия орган  разполага с актуална информация за валидността и съществуващите ограничения на СУМПС, както и  наложените наказания на водача преди да започне подмяната. По този начин извършените нарушения на водача на територията на различните ДЧ могат да се окажат пречка за подновяването на СУМПС.
От друга страна автоматизираният обмен на информация чрез RESPER доведе до многократно намаление на времето за изпълнение на административната услуга подмяна на СУМПС за българите, установили обичайното си пребиване в друга ДЧ на ЕС и съответно на гражданите на друга ДЧ на ЕС, установили обичайното си пребиваване в България.
При досегашното ползотворно сътрудничество с холандските ни колеги от 2011 год. при реализиране на дейностите по Компонент-4 “Трафик” от Меморандума за разбирателство и полицейско сътрудничество между МВР на Република България и Кралство Нидерландия, бяха осъществени редица ключови проекти по линия на безопасността на движението при което се проведоха теоретични и практически обучения на полицейските служители и обмен на добри практики в правоприлагането с цел подобряване на безопасността на движението и сигурността на пътя.

P1450223_0

 

 

Европейска мрежа на службите на пътна полиция