МВР

Пътна полиция

 

Да работим заедно, за да направим пътищата си по-сигурни – подобрен модел за управление на пътната безопасност и добри практики

Международна конференция по пътна безопасност под егидата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз по инициатива на Европейската харта за пътна безопасност

 

Европейската харта за пътна безопасност инициира провеждането в Република България на конференция по пътна безопасност и независимо, че българското председателство на Съвета на Европейския съюз вече приключи успешно, Министерството на вътрешните работи организира под егидата на председателството тематична конференция на тема „Да работим заедно, за да направим пътищата си по-сигурни – подобрен модел за управление на пътната безопасност и добри практики“. Международният форум се състоя на 2 октомври 2018 г. в София и събра български и европейски експерти в областта на безопасността и културата на поведение по пътищата.

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов откри конференцията, а участниците имаха удоволствието да чуят приветствието на Матю Болдуин, заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия и европейски координатор на високо ниво по въпросите на пътната безопасност.

Представени бяха стратегическите виждания на ресорните министерства в България и Европейската комисия за развитието на политиките в областта на пътната безопасност в периода от 2020 до 2030 година, както и конкретни препоръки, които да залегнат в българската национална стратегия за този период.

„Намаляването на честотата и тежестта на произшествията е общ приоритет, от критична важност е да насърчим промяна в поведението на пътя, за да преодолеем един от най-актуалните проблеми не само у нас и в Европа, а в глобален мащаб“, заяви министърът на вътрешните работи Младен Маринов при откриването на тематичната конференция. Той отбеляза активната работа на държавите членки на ЕС за намаляване на произшествията и техните жертви, в резултат на която между 2000 и 2017 г. е постигнато намаление с 56% на смъртните случаи по пътищата. „Безопасността на движението по пътищата е право и отговорност на всеки гражданин, държавните институции не могат да намалят смъртността и травматизма, ако действат сами. Затова от ключово значение е участието на гражданското общество, професионалистите, неправителствения сектор, академичните среди“, допълни вътрешният министър.

Думите му подкрепиха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и заместник-министрите на регионалното развитие и благоустройството и на образованието и науката – Малина Крумова и Таня Михайлова: Съществени фактори за постигане на по-безопасни пътища са комплексният, системен подход и отличната координация не само между държавните институции, но и с обществените сектори.

„Пътната безопасност е морално предизвикателство за всеки от нас“, подчерта Матю Болдуин. Той отбеляза стремежа на България за справяне с предизвикателствата в сферата на пътната безопасност и изрази удовлетвореност, че именно тематичната конференция в София бележи първия му официален работен ден на поста. Болдуин сподели виждането на представителите на българското правителство за интегриран подход за управление на системата за безопасност чрез привличане на нови обществени ресурси по пътя към постигане на целите.

Подкрепа за усилията на България засвидетелства и ръководителят на екипа на Европейската харта за пътна безопасност и президент на Борда на директорите на Института по пътна безопасност „Панос Милонас“ Василики Данели-Милона: „Вървим напред, учейки се от добрите практики заедно, защото те са индикатори за успеха.“ Тя определи като голяма стъпка мерките, представени в рамките на конференцията, и подчерта значимостта на съвместната работа в името на спасени животи.

Експерти от Австрия, Финландия и Унгария представиха своя национален опит във формирането на политиките в областта на пътната безопасност, използването на ефективни механизми за оценка и прилагането на конкретни практики за намаляване на броя на нарушенията на пътя.

Представени бяха и добри практики на национално ниво – инициативи на Агенция „Пътна инфраструктура“, Българския червен кръст, Столична община, Съюза на българските автомобилисти и „Шел България“ ЕАД.

Постигнато бе съгласие, че интегрираният подход към безопасността по пътищата и споделената отговорност на всички нива са от решаващо значение за постигането на общите цели за намаляване на броя на жертвите и на тежко пострадалите при пътнотранспортни произшествия и за осигуряване на най-високи стандарти за безопасност по пътищата.

Материали от конференцията

MBaldwin_speech_Bulgaria

MBaldwin road safety power point Bulgaria launch.doc
Vassiliki Danelli - Mylona ERSCharter_presentation2
Alexander Nowotny Road Safety in Austria 2018-10-02_E
Robbert Verweij Presentation Sofia october 2018
Harri Peltola_More effective road safety work with proper evaluation_02102018
Elvira Zsinkai PresentationSofia
Камелия Славейкова Road Safety at Shell - 02.10.2018_bg SHELL
Иван Табаков Presentation_Dobri praktiki API
Д-р Надежда Тодоровска BulgarianRC_First_aid
Инж. Димитър Петров Пътна Безопасност
Ивайло Търпанов SBA_pp

Useful links