МВР

Пътна полиция

 

ОДМВР

Адрес

Работно време

Приемно време

на началника

Телефон за връзка

1.

Благоевград

Ул. „Димитър Солунски“ № 85

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

вторник от 14.00-16.00 ч.

073/867544

Гоце Делчев

Ул. „Пирински ливади-продължение“

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

075/16010

Петрич

Ул. „Цар Симеон“

№ 62

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

074/562166

2.

Бургас

Ул. „Янко Комитов“

№ 34

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

Сряда

10.00-12.00 ч.

 

056/856183

056/856298

 

3.

Варна

Бул. „Ян Хуняди“ № 5

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

сряда

16.00-17.30 ч.

052/553621

052/553623

4.

Велико Търново

Ул. „Беляковско шосе“

№ 4

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

Ежедневно

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

062/662001

062/662005

5.

Видин

„Южна промишлена зона“

08.30-12.00 ч.

13.00-17.00 ч.

Четвъртък

14.00-16.00 ч.

094/694305

094/694320

6.

Враца

Бул. „Христо Ботев“

№152

08.30-12.00 ч.

13.00-16.30 ч.

понеделник

09.00-11.00 ч.

092/692837

7.

Габрово

Бул. „Трети март“ № 175

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

четвъртък от 14.00-16.00 ч.

066/826385

066/826384

066/826387

8.

Кърджали

Ул. „Осми март“ № 57

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

ежедневно

09.00-16.00 ч.

 

 

0361/69616,617

0361/69 625,615

0361/69618,619

9.

Кюстендил

Ул. „Цар Освободител“ № 269

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

ежедневно

09.00-17.00 ч.

078/557435

078/557453

078/557451

 

Дупница

Ул. „Саморанска“ № 9

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

0701/557865

0701/557861

10.

Ловеч

Ул. „Хан Кубрат“ № 12

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

последния петък от месеца до 15.30 ч.

Ежедневно от

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

068/668364

[email protected]

11.

Монтана

Ул. „Искър“ № 11

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

ежедневно

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч

096/301612

12.

Пазарджик

Ул. „Пловдивска“ № 84

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

ежедневно

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

034/434387

13.

Перник

Ул. „Захари Зограф“

№ 151

08.30-12.00 ч.

13.00-16.30 ч.

ежедневно

09.00-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

076/676085

14.

Плевен

Ул. „Върбишка“

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

ежедневно

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

064/864791

064/864754

064/864760

15.

Пловдив

Ул. „Напредък“ № 2

08.30-12.00 ч.

12.30-17.00 ч.

вторник от 14.00-16.00 ч.

032/932709

16.

Разград

Бул. „Априлско въстание“ № 1

08.30-12.00 ч.

13.00-16.30 ч.

четвъртък от 14.00-16.00 ч.

084/660577

вътр. 229, 390, 395

17.

Русе

Бул. „Липник“ № 133

08.30-12.00 ч.

13.00-16.30 ч.

вторник от 14.00-16.00 ч.

082/882821

18.

Силистра

Ул. „Шуменско шосе“

№ 3

08.30-12.00 ч.

13.00-17.00 ч.

ежедневно

08.30-12.00 ч.

13.00-17.00 ч.

086/886671

19.

Сливен

Бул. „Банско шосе“ № 2

08.30-12.00 ч.

13.00-16.30 ч.

сряда

16.00-17.30 ч.

044/644438

044/644389

044/644433

20.

Смолян

Ул. „Родопи“ № 127

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

ежедневно 08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

0301/35516 ППС

0301/35510 ОВМПС

0301/35521 АНД

 

21.

СДВР

Ул. „Лъчезар Станчев“

№ 4

07.30-16.30 ч. идентификация

08.00-16.15 ч. промяна собственост и нови ППС

08.00-16.30 ч.

Получаване СРМПС

08.00-16.30 ч.

Прекратяване регистрация

08.00-16.30 ч.

транзитна регистрация

 

Н-к сектор ППС

Вторник и петък

15.00-16.00 ч.

02/9825655

02/9822545

02/9823126

22.

ОДМВР София

Ул. „Гео Милев“ № 71

08.30-17.30 ч.

Ежедневно

08.30-17.30 ч.

02/9825107

02/985112

23.

Ст. Загора

Ул. „Промишлена“

№ 2

08.30-16.30 ч.

четвъртък от 14.00-16.00 ч.

042/665534

042/665324

042/665587

Казанлък

Ул. „Индустриална“ в сградата на ПП

08.30-16.30 ч.

0431/60342

24.

Добрич

Бул. „Добруджа“ № 8

08.30-12.00 ч.

13.00-16.30 ч.

Петък

10.00-12.00 ч.

058/658373

25.

Търговище

Местност „Първи долап“ изход за гр. София

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

ежедневно

09.00-12.00 ч.

14.00-17.00 ч.

0601/60048

0601/60346

0601/60206

26.

Хасково

Бул. „Съединение“

№ 72

08.30-17.30 ч

Сряда

10.00-12.00 ч.

 

 

038/640675 ППС

038/640685 СУМПС

038/640692 АНД

27.

Шумен

Ул. „Университетска“

№ 27

08.30-17.30 ч.

Вторник и четвъртък от 14.00-15.00 ч.

054/854 214

054/854 215

 

28.

Ямбол

Ул. „Търговска“

№ 91

08.30-12.00 ч.

13.00-17.30 ч.

сряда

13.00-15.00 ч.

046/680280

046/680259