МВР

Пътна полиция

 

Практически препоръки

за безопасност на пътя – учебна 2018/2019 година

ПЪРВИ УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ПЪРВИ КЛАС НА 140 СУ

СЪВЕТИ ЗА ДЕЦА

 

СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ

 

СЪВЕТИ ЗА ВОДАЧИ

 

  При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.

 

Отдел „Пътна полиция“ –

Главна дирекция „Национална полиция“

Септември, 2018 г.