МВР

Пътна полиция

 

ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ ПАЗИМ НА ПЪТЯ! -
 2022 ГОДИНА

Препоръки за ученици, родители и водачи

ЗА УЧЕНИЦИ
ПАЗИ СЕ САМ!

АКО...
ОТИВАШ ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША
СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ИНДИВИДУАЛНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО (ИЕПС)

НАПРАВИ СЕ ВИДИМ! УБЕДИ СЕ, ЧЕ ШОФЬОРИТЕ СА ТЕ ЗАБЕЛЯЗАЛИ!

ЗА РОДИТЕЛИ
НЕ ЗАБРАВЯЙ!

Децата не са възрастни.
Безопасността на детето е най-важна.
Когато е само на пътя, рисковете за детето са по-големи.

ЗА ВОДАЧИ
ВАЖНО!

Децата са част от движението на пътя и още нямат навици да се пазят сами.

Отдел „Пътна полиция“

Главна дирекция „Национална полиция“

2022 г.