МВР

Пътна полиция

 

ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ! ДА ГИ ПАЗИМ НА ПЪТЯ! -
 2021 ГОДИНА

                                                                      ПРЕПОРЪКИ 

ЗА ДЕЦА
Опознай маршрута до училище и обратно до дома

ЗА РОДИТЕЛИ
Бъдете за пример на детето си и винаги спазвайте правилата!

ЗА ВОДАЧИ
Преминавайте с по-ниска скорост...

Отдел „Пътна полиция“

Главна дирекция „Национална полиция“

2021 г.