МВР

Пътна полиция

 

Банкови сметки за плащане на глоби по извършени нарушения

 

Считано от 01 юни 2017г. е открита сметка за глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата:

 

Главна дирекция "Национална полиция"

BUIB BGSF СИБАНК ЕАД - клон "Тунджа"

BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

 

Считано от 01 януари 2017г. е открита сметка за глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Кодекса за застраховането:

 

Гаранционен фонд

BUIB BGSF СИБАНК АД

BG56 BUIB 9888 1092 0526 00

 

 

 

Забележка: До 31 декември 2017г. ще са активни следните сметки за плащане, както следва:

 

За глоби по фишове, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата:

Главна дирекция "Национална полиция"

BUIB BGSF СИБАНК АД

BG59 BUIB 9888 3322 9441 00

 

За глоби по наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата:

Главна дирекция "Национална полиция"

BUIB BGSF СИБАНК АД

BG32 BUIB 9888 3322 9441 01