МВР

НССП

 

Заседания

заседание 13.12.2005 г.

заседание 03.05.2006 г.

заседание 19.09.2006 г.

заседание 25.06.2007 г.

заседание 28.09.2007 г.

заседание 19.03.2010 г.

Протокол от заседанието на 19 март 2010 г.

заседание 08.06.2010 г.

Протокол от заседанието на 08 юни 2010 г.

заседание 19.05.2011 г.

Протокол от заседанието на 19 май 2011 г.

заседание 26.07.2011 г.

Протокол от заседанието на 26 юли 2011 г.

заседание 02.12.2011 г.

Протокол от заседанието на 02 декември 2011 г.

заседание 11.12.2017 г.

Протокол от заседанието на 11 декември 2017 г.

отчет за "Осъществени дейности по Плана за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на НСПП за периода 2016 - 2018 г."

Протокол от заседание на Националния съвет по превенция на престъпността, проведено на 31 юли 2018 г.

Протокол от заседание на Националния съвет по превенция на престъпността, проведено на 27 ноември 2018 г.

План за изпълнение на Стратегията за превенция на престъпността през 2019 г.

Протокол от заседание на Националния съвет по превенция на престъпността, проведено на 08 април 2019 г.

Отчет за 2018 г. относно осъществени дейности по Плана за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на НСПП за периода 2016 -2018 г.

Работна програма на НСПП за 2019 г.

Протокол от заседание на Националния съвет по превенция на престъпността,
проведено на 10.07.2019 г.

Протокол от заседание на Националния съвет по превенция на престъпността,
проведено на 14.11.2019 г.