МВР

НССП

 

Годишна конференция

На 1 и 2 декември 2010 г. в Брюксел се проведе конференция на Европейската мрежа за превенция за обмяна на добри практики. В програмата бяха залегнали ключови проблеми на обществената превенция:

1. Превенция от домашни кражби

1.1 Основни акценти

- Проучване по проблема (EN)

- Превенция на домашните кражби и помощно изследване (EN)

- Превенция на домашните кражби и технически съвети (EN)

- Съвети преди да отсъстваш от вкъщи! (EN)

1.2. Към един по-сигурен дом

- Представяне на инструментариума (EN)

- Техниките в практиката (EN)

- Класиране на добрите практики (EN)

2. Превенция от домашно насилие

2.1. Основни акценти

- Емоционално - психическо и сексуално малтретиране (EN)

- Жените в центровете за превенция (EN)

2.2. Презентации

- обща презентация (EN)

- презентация на работната група (EN)

3. Съвременна превенция и професии в областта на превенцията

3.1. Основни акценти

- Публични и частни професии в областта на превенцията (EN)

3.2. Презентация (EN)

4. Превенцията в квартала

4.1. Наръчник (EN)

4.2. Презентации

- на пленарната сесия (EN)

- на работната група (EN)

На конференцията бяха връчени награди за превенция за 2010 г. Р. България представи на конференцията своя проект - "Център за социално рехабилитиране и интегриране на малолетни престъпници", за което също бе отличена с "Награда за европейска превенция на престъпността - 2010 г."

Проекти по линия на ЕМПП за 2011 г.: