МВР

НССП

 

18 май 2013

На 22.04.2013 г. бе проведена кръгла маса на тема „Партньорството между МВР и местната власт за решаване на проблеми на сигурността на местно ниво”

Кръглата маса протече по следния дневен ред:

 

1.Откриване на форума от заместник-министъра на вътрешните работи, г-н Филип Гунев;

 

2.Партньорство между полицията и местната власт за решаване на проблеми на сигурността на местно ниво;

 

3.Изпълнение на Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за 2012-2013 г. и актуални въпроси;

 

4.Гражданското доверие в полицията;

 

5.Дискусия.

Изображения

 23 май 2017 | 18:09