МВР

НССП

 

18 май 2013

На 29.04.2013 г. бе проведана кръгла маса на тема „Правата на човека и професионалната етика като основа за общественото доверие към полицията”

Кръглата маса бе проведена под следния дневен ред:

 

1.Откриване на форума от зам.-министъра на вътрешните работи, г-н Филип Гунев;

 

2.Правата на човека и професионалната етика като основа за обществено доверие в полицията;

 

3.Функции на Омбудсмана като национален превантивен механизъм;

 

4.Полицията и правата на човека;

 

5.Подкрепа и реинтеграция на децата – жертви на трафик в България: законодателство, институционална рамка и инициативи;

 

6.Дискусия: Препоръки към МВР в областта на правата на човека и професионалната етика;

 

Изображения

 23 май 2017 | 18:09