МВР

НССП

 

Ежегоден конкурс за най-добър проект по превенция на престъпността на Европейската мрежа за превенция на престъпността.

17 апр 2014

Всяка година Европейската мрежа за превенция на престъпността провежда конкурс за най-добър европейски проект по превенция на престъпността. За конкурса всяка държава членка на ЕС номинира само един проект, който да я представлява.

Номинациите на държавите членки се изпращат на Секретариата на мрежата от националите представители в мрежата за предаване на експертно жури за оценка. Журито се състои от представители на ръководното трио на ЕС и определени от тях експерти. Журито излъчва три проекта, които се състезават за разпределяне на отличията: една първа награда от 10 000 евро и две поощрителни от по 5 000 евро.

Всички номинирани национални проекти могат да бъдат представени на Годишна конференция, организирана от председателството на мрежата, която се провежда през м.декември всяка година. Конференцията дава възможност на експертите от европейските страни да обменят опит и създадат контакти по между си. Въпреки че в конференцията могат да участват по няколко представители от страна, често, макар и не винаги, председателствата успяват да осигуряват разходите за път и хотел на един участник от страна.

2013 - ежегоден конкурс за най-добър проект по превенция на престъпността. През 2013 г. от българска страна беше номиниран проект „Да спрем домашното насилие“ на ОДМВР Търговище и асоциация „НАЯ“.

В заключение на своето председателство на мрежата през втората половина на 2013 г. литовската страна е подготвила обобщена информация и препоръки по темата за превенция на домашното насилие. Дискусиите по темата са провеждани по 5 направления:

Тактики и задължителни действия за първоначална реакция;

Механизми за социална подкрепа за жертвите на насилие;

Медиация и домашно насилие;

Програми за въздействие върху насилствено поведение и тяхното влияние върху наказанието;

Оценка на риска и неговото влияние върху мерките за защита.

ОТПРАВЕНИ ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ:

Да се положат реални усилия между социалните партньори за съвместна работа и са обединяване на усилията в превантивния процес срещу проявите на домашно насилие. Да се поддържа междуинституционална комуникация.

Работата на институциите да е ориентирана към жертвите на домашно насилие.

Експертите, които работят по конкретни случаи на домашно насилие, да познават динамиката и различните профили на насилствено поведение спрямо партньора. Да могат да оценяват ситуацията чрез инструменти за оценка на риска, но и да разчитат на собствената си интуиция и да работят както с жертвата, така и с извършителя.

Провеждането на съвместни обучения за полицейски служители, съдии, прокурори, криминалисти, социални работници и медиатори би спомогнало да се развие обща гледна точка и стратегия срещу домашното насилие.

Препоръчва се дейността на институциите по отделните случаи да се координира от една структура. Възможно е да се организира постоянна национална мултидисциплинарна група. Препоръчва се да бъдат включени и НПО.

Програмите за първична превенция, които могат да променят насилствено поведение на младите хора и тяхното отношение към домашното насилие, трябва да са част от общата превантивна дейност в училищата.

Ранната превенция на домашното насилие може да намали бъдещ ущърб за обществото и да му донесе дългосрочен позитивен ефект.

2014 - ежегоден конкурс за най-добър проект по превенция на престъпността.

Темата на годишния конкурс за най-добър проект по превенция на престъпността 2014 г. е трафик на хора.

След уточняване от Европейската мрежа за превенция на бланките за кандидатстване, информацията ще бъде публикувана на страницата на Националния съвет по превенция на престъпността.

Ирландското председателство на Европейската мрежа за превенция на престъпността изготви наръчник за експерти, които разработват превантивни дейности и програми. Част 2-ра от наръчника: „Практически указания за оценяване на инициативите за превенцията на престъпността“ може да бъде намерена на български език на: http://www.eucpn.org/library/results.asp?category=&pubdate=2014.

 23 май 2017 | 18:09