МВР

НССП

 

18 май 2013

На 15.04.2013 г. бе проведена кръгла маса на тема: ”Сигурността на гражданите, превенцията и опазването на обществения ред - гаранции за честни избори”

Кръглата маса мина под следния дневен ред:

1.Откриване на форума от Министъра на вътрешните работи, г-жа Петя Първанова;

2.Представяне на ролята на Министерството на вътрешните работи в подготовката и организирането на честни и прозрачни избори;

3.Представяне на задълженията на правоохранителните органи за гарантиране законосъобразността на изборния процес;

4.Представяне опита на Института за развитие на публичната среда във връзка с провеждането на избори;

5.Представяне опита на Асоциация „Прозрачност без граници” във връзка с провеждането на избори;

6.Дискусия с участниците във форума.

Прикачени документи ПРОТОКОЛ   (doc - 57,00KB) - 12 юни 2017 10:54
Изображения

 23 май 2017 | 18:09