МВР

НССП

 

На 30 Януари 2013 г. ще бъде проведена конференция на тема „Борба с трафика на хора в Европа” в Брюксел, Белгия

28 яну 2013

Конференцията цели събиране на знания, обсъждане  на последните предизвикателства и обмен на най-добри практики в целия ЕС за борба с трафика на хора. Този специален международен симпозиум ще улесни и политическата дискусия да се осигури навременна възможност да се изследват цялостни и комплексни решения за борба с трафик на хора.

Ще бъде обсъдена наскоро приетата стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора 2012-2016 г. определяща конкретни и практически мерки, които да бъдат изпълнени през следващите пет години, като поставянето на жертвите на преден план.

Онлайн регистрация на следния линг:

https://bookings.publicpolicyexchange.co.uk/bookings/book.php?event=DA30-PPE2

 23 май 2017 | 18:09