МВР

НССП

 

На 24ти - 25 Юни 2013 в Берлин ще бъде проведен семинар на тема:Електронна кохезионна система: от подготовката до изпълнението "Информационни системи за управление на европейските фондове"

04 юни 2013

На семинара ще участват експерти на най-високо ниво от Холандия, Дания, Гърция, Унгария.

Основните теми на семинара са:


● От теория към практика - план и изпълнение на ефективна Електронна кохезионна система


● Учете се от опита - спести време и пари, като се избягват
известни клопки


● Срещата на вашия проектнен цикъл на електронна система за обмен - практически семинар


● Вземете шансовете на добавена стойност - бързо се амортизират инвестициите в Електронната кохезионна истема


● Контролиране - методи, които поддържат системите да работят надеждно


● Одиторски гледни точки на електронната Кохезионна система-
какво можете да очаквате от един одит

За регистрация използвайте следния линк:

 http://www.euroacad.eu/index.php?id=115&tx_eurover_pi3%5bmeeting%5d=668

 23 май 2017 | 18:09