МВР

НССП

 

На 11-14 ноември 2012 г. ще бъде проведена Първата международна конференция в областта на правоприлагането и общественото здраве в Мелбърн, Австралия.

06 юли 2012

На 11-14 ноември 2012 г. ще бъде проведена Първата международна конференция в областта на правоприлагането и общественото здраве в Мелбърн, Австралия.

Конференцията цели установяване на партньорство между правоприлагащите органи и органите, отговарящи за общественото здраве, за решаване на сложни социални проблеми. Някои от темите, обхванати в програмата, включват: психичното здраве, злоупотребата с алкохол, здравеопазването и сигурността, домашно и друго насилие, употреба на наркотици, пътен травматизъм, опасни лекарства, местно здраве, заболяванията при маргинализирани групи от населението.

В програмата на конференцията ще се обсъждат иновативни междусекторни проекти, насочени към полицейски и здравни проблеми, както в Австралия, така и в чужбина.

Тези проекти се нуждаят от „място под слънцето”, за да се споделят идеи и да се провеждат интерактивни дискусии.

 23 май 2017 | 18:09