МВР

НССП

 

29 юни 2011

Международна конференция на тема "Добри практики при управление на конфликти в общностите"

За периода 06.06 – 07.06.2011 г. в гр. Будапеща, Унгария, се проведе Международна конференция на тема „Добри практики при управление на конфликти в общностите”. Сред обсъжданите въпроси бяха произход и развитие на медиационната методология; съседи, спорове и медиация; фигурата на медиатора, проект за медиация в жилищната зона, медиационен процес, комуникация и медиация в жилищната зона и др. Бяха изведени общите европейски тенденции по превенция на престъпността и по – широкото приложение на темите за медиация – решаване на конфликти – възстановяващо правосъдие по превенция на престъпността

На 08.06.2011 г. също в гр. Будапеща, Унгария, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Европейската мрежа по превенция на престъпността, на което беше обсъдено мястото и ролята на мрежата в европейските и национални политики по превенция на престъпността.

Изображения

 25 юни 2017 | 15:32