МВР

НССП

 

На 4-ти – 5-ти Март 2013 г. ще бъде проведена конференция на тема “Одиторската роля в разкриването на измамите и корупцията в публичния сектор” в Берлин, Германия

21 дек 2012

На 4-ти – 5-ти Март 2013 г. ще се проведе конференция на тема  „Одиторска роля в разкриването на измамите и корупцията в публичния сектор”  в Берлин, Германия.

Конференцията цели усвояване на методи за мониторинг и контрол, които ще помогнат да се намерят надеждни индикатори за измами и корупция, практически упражнения как да се създаде ефективни планове за разследване, как да се създадат устойчиви процеси за противодействие на измамите в организация и участниците да тестват уменията си по време на семинара, посветен на разкриването на измамите и корупцията в търгове за обществени поръчки.

Подробна информация за семинара на следния линк:

http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Auditors_Role_in_Detecting_Fraud_and_Corruption_in_the_Public_Sector_DM.pdf

 23 май 2017 | 18:09