МВР

НСМГУИ

 

За Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (НСМГУИ)

 

 

Съветът e колективен консултативен орган за формулиране и координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията в Република България.