МВР

НСГА в МВР

 

Теленор удължава до 30.09.2017 г. срока на предложението си към членовете на НСГА

10 авг 2017

  

оферта на Теленор

Служителите, които желаят да се възползват от предложението, е необходимо в срок до 30.09.2017 г. да предоставят в офисите на Теленор подписана от председателя на СО на НСГА-МВР при съответното стуктурно звено служебна бележка.

 

 

 

 10 август 2017 | 11:12