МВР

НСГА в МВР

 

Декларация, приета от Общото събрание на НСГА-МВР на 20.09.2017 г.

28 сеп 2017

ДЕКЛАРАЦИЯ

Приета от Общото събрание на НСГА – МВР

На 20.09.2017г. гр. Несебър

   Делегатите на ОС, като отчитат реалното състояние на заплащането на ЛРТП в МВР и проблемите възникнали с влизането в сила на  ЗИДЗМВР след 01.02.2017г., напрежението сред служителите с еднакъв статут и с двойни разлики в заплащането, и непроявената до момента воля и липса на конкретни действия за решаване на проблемите,

                            НАСТОЯВАМЕ  ЗА:

         - увеличение на заплатата за длъжност с еднаква сума на всички, които не са получили такова през 2017 година, още от 01 октомври 2017г.

         - спешни промени в ЗМВР и вътрешната нормативна уредба с които да се решат проблемите със статута и заплащането на ЛРТП за длъжностите, трансформирани от 01.02.2017 г така, че служители с еднакъв статут и функционални задължения да получават  еднакви  възнаграждения,

           -   да се регламентира възможността за отчитане на свършеното и получаване на допълнително възнаграждение от ЛРТП в случаите, когато по различни причини се налага заместване или изпълнение на част от функционалните задължения  на ДС  по ЗДСл,  дори  и когато длъжността е вакантна,

           -  наложителни промени в член 144 от КТ за регламентиране на извънредния труд на ЛРТП по време на избори и други специфични за МВР дейности,

          - спазване на чл. 284 /1/ от Кодекса на труда за задължението на работодателя да предоставя безплатно специално работното облекло и лични предпазни средства за работещите със или при опасни или вредни условия на труд.

         - подобряване на условията на труд.

 

От ОС на НСГА – МВР                                                 20.09.2017г.

 28 септември 2017 | 16:32