МВР

НСГА в МВР

 

Синдикална информация

Теленор предоставя на синдикалните членове на НСГА-МВР нова преференциална оферта, валидна до 31.05.2018 г.


Оферта на Теленор

Служителите, които желаят да се възползват от предложението, е необходимо да предоставят в офисите на Теленор подписана от председателя на СО на НСГА-МВР при съответното стуктурно звено служебна бележка.

24 яну 2018

На 19.12.2017г. бе подписан юбилейният (десети по ред) Колективен трудов договор (КТД) в системата на МВР, който касае лицата работещи по трудово правоотношение (ЛРТП).


 Началото бе поставено на 06 май 1993 г.

КТД влиза в сила от 01.01.2018 г. и има срок на действие две години. В него се запазва постигнатото до момента. Ново е увеличението с 1 ден (от 5 – на 6 дни) по-голям размер на отпуска за ЛРТП с 50 и над 50% намалена работоспособност.

 

От името на Управителния съвет на НСГА-МВР пожелавам на  нашите синдикални членове и техните семейства, както и на всички служители в министерството и техните семейства, Весела Коледа и успешна Нова година!

 

                                                        ЗА УС НА НСГА-МВР

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                             ХРИСТО ХРИСТОВ                

 

22 дек 2017

Декларация, приета от Общото събрание на НСГА-МВР на 20.09.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Приета от Общото събрание на НСГА – МВР

На 20.09.2017г. гр. Несебър

   Делегатите на ОС, като отчитат реалното състояние на заплащането на ЛРТП в МВР и проблемите възникнали с влизането в сила на  ЗИДЗМВР след 01.02.2017г., напрежението сред служителите с еднакъв статут и с двойни разлики в заплащането, и непроявената до момента воля и липса на конкретни действия за решаване на проблемите,

                            НАСТОЯВАМЕ  ЗА:

         - увеличение на заплатата за длъжност с еднаква сума на всички, които не са получили такова през 2017 година, още от 01 октомври 2017г.

         - спешни промени в ЗМВР и вътрешната нормативна уредба с които да се решат проблемите със статута и заплащането на ЛРТП за длъжностите, трансформирани от 01.02.2017 г така, че служители с еднакъв статут и функционални задължения да получават  еднакви  възнаграждения,

           -   да се регламентира възможността за отчитане на свършеното и получаване на допълнително възнаграждение от ЛРТП в случаите, когато по различни причини се налага заместване или изпълнение на част от функционалните задължения  на ДС  по ЗДСл,  дори  и когато длъжността е вакантна,

           -  наложителни промени в член 144 от КТ за регламентиране на извънредния труд на ЛРТП по време на избори и други специфични за МВР дейности,

          - спазване на чл. 284 /1/ от Кодекса на труда за задължението на работодателя да предоставя безплатно специално работното облекло и лични предпазни средства за работещите със или при опасни или вредни условия на труд.

         - подобряване на условията на труд.

 

От ОС на НСГА – МВР                                                 20.09.2017г.

28 сеп 2017

Пернишките полицаи излязоха на протест заедно със жените и децата си

 

17.08.2017 г.

 

Служителите на МВР в Перник излязоха на протест тази вечер. Над 150 души от служби в Перник и районните управления в Радомир, Брезник и Трън се събраха пред сградата на Областната дирекция на МВР, служители на пожарната. Те настояват за по-достойно заплащане и по-добри условия на труд.

 

„Няма никакво подобрение от това, което ни обещаха. Няма и диалог между политическото ръководство на МВР и синдикатите. Настояваме за увеличение на заплатите със задна дата, подобряване условията на труд и ритмично снабдяване с дрехи. Необходим е изцяло нов закон за МВР. Нещата не стават с „кръпки“, заявиха от полицейския синдикат.

Сред пернишките служители бяха Христо Христов, председател на Националния синдикат на гражданската администрация в МВР и Борис Прешелков, зам. председател на УС на СФСМВР.

Христов подчерта, че в администрацията не се плаща за извънреден труд по Кодекса на труда, по закона за държавния служител при отпуск на служител няма право да бъде заместван. По думите му служителите в администрацията са с най-ниски заплати,  най-ниската е 507 лв. при 460 минимална, а в МВР 470 лв.

„Счетоводителка напусна и стана чистачка, защото разликата в заплатата е само 30 лв, а отговорността на счетоводителя е голяма“, заяви Христов.

 

Според служителите заплатите трябва да бъдат увеличени с 15-20%, защото те не били актуализирани от 6 години. Необходимо било да има подобрения и при патрулните автомобили, както и техниката в МВР.

 

„Чуваме, че 1,5 милиарда лева са влезли в държавата от контрабанда. Те сами ли са влезли или имат заслуга и служителите на МВР? В същото време заплатите ни се доближават вече до минималните, те са под средното за страната. Нямаме средства да си подсигурим нуждите като служители и нуждите на семействата“, заявиха още от синдиката.

В протеста участваха и съпруги на служителите на МВР заедно с децата си.

IMG_5252 (Copy)

IMG_5261 (Copy)DSC_0093_1

17 авг 2017

Теленор удължава до 30.09.2017 г. срока на предложението си към членовете на НСГА

  

оферта на Теленор

Служителите, които желаят да се възползват от предложението, е необходимо в срок до 30.09.2017 г. да предоставят в офисите на Теленор подписана от председателя на СО на НСГА-МВР при съответното стуктурно звено служебна бележка.

 

 

 

10 авг 2017