МВР

 

Дейности извършвани от секторите на НИК - МВР

 

Националният институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, подготвя експерти за различните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.


 

още...