МВР

 

Дейности извършвани от секторите на НИК - МВР

 

Научноизследователският институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, криминологията, съдебно медицинската наука, подготвя експерти за различните структурни звена на  Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.


още...

Нормативна уредба