МВР

ОД Монтана

 

Tехнически средства за явно наблюдение

       В изпълнение на:   рег. № УТ-1367/14.06.2013 год.

       Съгласно:    МЗ № І-З-105/22.01.2013 год.


       1. Републикански път І – 1:

- км. 76+300, бензиностанция „Лукойл”, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км. 86+200, разклон за с. Каменна Рикса, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км. 89+000, разклон за с. Клисурица, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км. 91+300, след разклона за с. Винище, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км. 97+600, разклон за с. Горна Вереница, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км. 99+500, разклон за с. Долна Вереница, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км. 101+300, разклон за с. Долна Вереница, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км. 109+400, бензиностанция „Петрол”, стационарна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км. 110+900, разклона за с. Николово, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км. 114+100, разклона за градското сметище, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км. 122+300, разклон за с. Сумер, мобилна камера в двете посоки, ограничение за извън населено място, 90км/ч;


       2. Републикански път ІІ – 11:

- км. 44+200, гр.Лом ул. Бахчите бензиностанция „Лукойл”, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км 45+100, до гробищен парк в кв.Боруна, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 46+300, бензиностанция „Топливо”, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 57+200, с. Ковачица, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;


       3. Републикански път ІІ-81:

- км. 148, местността ”Кошовете”; извън населено място; мобилна камера, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 40км/ч. посока гр.Монтана – гр.Лом;
- км.147; извън населено място; мобилна камера в двете посоки, ограничение за извън населено място 90км/ч;
- км. 127; с.Пишурка; мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място 50км/ч.
- км. 120; с.Долно Церовене; мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място 50км/ч.
- км. 113+500, разклон за с. Безденица, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 50км/ч;
- км. 111+600, начало на с. Вирове, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км. 97+500, разклон за „СБА – Монтана”, монтирана кутия за стационарна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60 км/ч;
- км. 92+000, начало на с. Благово, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 87+423, разклон за с. Замфирово и с. Боровци, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км 86+176, отклонение за път ІІІ-815, местност „Балова шума”, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км 81+223, местност „Сеченият камък”, мобилна камера посока на движение от гр. Монтана към гр. Берковица, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 50км/ч ;
- км 77+826, разклон за с. Мездрея, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км 76+500, вход за завод „ЗАИ”, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 75+804, ЖП гара Берковица, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 76+500, разклон за кв. Раковица, град Берковица, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 70+620, с. Бързия, пред „ОУ – Г. С. Раковски”, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 69+448, с. Бързия, вход за завод за минерална вода „Ком”, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 69+022, с. Бързия, бензиностанция „И Газ”, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 66+922, „ВЕЦ – Бързия”, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 60км/ч;
- км 72+705, „КПП – Чепраза”, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 50км/ч;


        4. Републикански път ІІІ-101;

- км 56+500, с. Лехчево пред вход за спортен комплекс, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;


        5. Републикански път ІІІ-102;

- км 77+900, разклон за пресевна на инертни материали, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 50км/ч;
- км 59+700, с. Бели мел, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;


        6. Републикански път ІІІ-112;

- км 11+100, извън населено място, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 40км/ч;
- км 11+200, с. Дъбова махала, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 19+800, с. Смирненски, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 36+900, вход за бивше „ТКЗС”, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 40км/ч;
- км 37+900, център с. Доктор Йосифово, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;


        7. Републикански път ІІІ-114;

- км 1+200, гр.Лом, ул.Пристанищна пред бившето военно поделение, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 3+500, гр.Лом, кв.Моминброд, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 10+700, с. Сталийска махала, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;


        8. Републикански път ІІІ-133;

- км 58+600, с. Мокреш, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;


        9. Републикански път ІІІ – 162;

- км 20+000, изход на с. Долна Бяла Речка, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 25+000, разклон за с. Долна Бяла Речка, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В - 26, 60км/ч;
- км 26+000, извън населено място, местност „Каменовото”, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В - 26, 60км/ч;
- км 29+100, с. Долно Озирово, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 30+500, с. Стояново, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 32+500, разклон за с. Сопово, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В - 26, 40км/ч;


       10. Републикански път ІІІ-812;

- км 1+885, разклон за с. Бързия, мобилна камера в двете посоки, ограничение с пътен знак В - 26, 50км/ч;
- км 2+075, разклон за с. Слатина, мобилна камера в двете посоки, ограничение с пътен знак В - 26, 50км/ч;
- км 4+175, разклон за „Клисурски манастир”, мобилна камера в двете посоки, ограничение с пътен знак В - 26, 50км/ч;
- км 9+500, с. Спанчевци, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 13+100, гр. Вършец, вход за „Топливо”, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 13+900, гр. Вършец, храм „Свети Георги”, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 15+200, гр. Вършец, завод „Електростарт”, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;


       11. Републикански път ІІІ-815;

- км 6+300, разклон за с. Гаганица, мобилна камера в двете посоки, ограничение с пътен знак В - 26, 50км/ч;


       12. Републикански път ІІІ-816;

- км 7+300, с. Ерден, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 10+000, гр. Бойчиновци, кв. Огоста, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;
- км 12+600, край на с. Мърчево, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;


       13. Републикански път ІІІ-818;

- км 27+700, разклон за с. Ботево, мобилна камера в двете посоки, ограничение за извън населено място, 90км/ч;


        14. Републикански път ІІІ-1022;

- км 8+400, околовръстен път с. Железна, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 40км/ч;


        15. Републикански път ІІІ-1024;

- км 2+800, извън населено място, мобилна камера в двете посоки, ограничение за извън населено място 90км/ч;
- км 4+300, вход за техникум, мобилна камера в двете посоки, въведено ограничение с пътен знак В – 26, 40км/ч;


       16. Републикански път ІІІ-8104;

- км 5+700, с. Замфирово, ул. Замфир Попов, мобилна камера в двете посоки, ограничение за населено място, 50км/ч;