МВР

ОД Монтана

 

Съвети от ПБЗН за поведение при високи температури

19 юни 2019

• Да се избягват обедните часове за извършване на дейности на открито, особено от страдащите от сърдечно-съдови и мозъчни заболявания, както и от възрастни хора
• За предпазване от топлинни и слъвчеви удари да се носят шапки, светли илеки дрехи.
• Да се поемат достатъчно течности, с цел да се избегне обезводняване на организма
• Приемът на плодове и зеленчуци възстановява по-бързо изгубените от топлината течности
• Употребата на алкохол /концентрат/ може да ускори настъпването на топлинен удар и да предизвика сърдечни проблеми.
• Не повече от 10-12 градуса трябвада бъде разликата между температурата на климатицираното помещение и външната темпетарура. Честата смяна на такива пространства – например влизане или излизане от кола, паркирана на открито / в която температурата може да достигне и над 40 градуса/ и в охладено помещение трябва да става внимателно. При влизане в автомобила, трябва да се отварят прозорците и по възможност да се проветри. Аклиматизацията в студено помещение става за около минута-две. Резкият преход от топло-към студено и обратно при температурна разлика над 10 градуса, може да предизвика колапс, особено при пациенти със сърдечно-съдови заболявания.
• Пъвите признаци за слънчевия и топлинния удар са – зачервена, суха кожа, липсата на потене и слювоотделяне, човек неможе да преглъща. Възможное да се появи световъртеж, промени в зрението, гадене, главоболие и повръщане. Много е важно пострадалият да се пренесе веднага на хладно място и да се уводни, да приема течности през устата по възможност и да се потърси квалифицирана помощ на тел. 112.

 

 19 юни 2019 | 14:39