МВР

ОД Монтана

 

12 юли 2021

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2021 г.

      Уважаеми граждани,

  В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2021 година.
Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), за да се подава заявление за нов документ.
  Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

  Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
- подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
- при вече изтекъл срок на валидност;
- при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

  Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

  Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

  Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e_uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР Монтана:
- Изтичащи лични карти през  2021 г. – 20 928 бр.
- Изтичащи паспорти през 2021 г. – 4 246 бр.
- Изтичащи СУМПС през 2021 г. – 9 950 бр.

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 5 юни  - 11 юли 2021 г.
ОДМВР Монтана - 601
РУ Лом - 212
РУ Берковица - 97
РУ Вършец - 34

Резултати от поредната акция на кампанията на „Пътна полиция” – „Безопасно лято”

  170 МПС и 215 лица са проверените при проверките на Пътна полиция, извършвани в края на работната седмица - в петък, събота и неделя, с цел подобряване на безопасността на движението през летните месеци. При контролната дейност на пътя са съставени 54 фиша и 23 акта за нарушения на ЗДвП. С технически средства за контрол на скоростта са установени 75 нарушения на скоростните режими. Връчени са 16 електронни фиша за превишена скорост.
   Петима водачи са глобени за неизползване на обезопасителни системи, колани и каски, 3-ма – за неспазване на пътни знаци и маркировка. В полицейски арест за 24 часа са задържани 3-ма водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол над 1,2 промила. Установени са още един неправоспособен водач и 10 други нарушения на ЗДвП.

12 юли 2021

В спокойна обстановка започна изборният ден в област Монтана

  Преди началото на изборния ден в областта не са регистрирани нарушения на обществения ред. Снощи охраната на всичките 279 секции в областта бе поета от служителите на МВР. 407 служители от структурните звена на МВР в областта осигуряват охраната на изборните секции и отговарят за реда и спокойствието в областта.
  Създадена е организация звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ да работят днес от 08,30 до 19,30 ч. Те ще издават удостоверения (за изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документ с изтекъл срок ) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.
 В седмицата преди вота група „БДС” при ОДМВР Монтана е издала 16 удостоверения за гласуване на граждани.
  Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, осигуряване на пожарната безопасност и спокойното протичане на изборния ден. В областта има засилено полицейско присъствие.

11 юли 2021

407 служители на МВР ще обезпечават сигурността, обществения ред и спазването на политичеките права на гражданите по време на предсрочните парламентарни избори на 11 юли т.г.

   На 10 и 11 юли 407 служители от структурните звена на ОДМВР Монтана, РДПБЗН Монтана, ЗЖУ Монтана, ГД „Гранична полиция” и базата на ГДНП в Берковица са ангажирани със сигурността на местата за гласуване – 276 СИК, 202 машини за гласуване и 16 подвижни секции, както и с други дейности за обезпечаване на реда и сигурността при провеждането на изборите. Охраната ще се извършва при спазване на противоепидемичните мерки.
   Външната охрана на местата за гласуване, изборните книжа и техническите устройства за гласуване ще бъде поета от служителите на МВР след запечатването на изборните секции, от 18,00 ч. на 10.07.2021 г. и ще продължи до приключване на гласуването в изборния ден на 11.07.2021 г., като след това е създадена организация за обезпечаване на съответните СИК до предаване на протоколите в РИК и впоследствие до ЦИК.
   В изборния ден служителите ще следят в местата за гласуване да не влизат лица, които носят оръжие или предмети, опасни за живота и здравето на хората, както и лица в явно нетрезво състояние. Не се допуска внасянето на обемисти пакети и багаж. Забранено е паркирането на моторни превозни средства в непосредствена близост до секциите, както и оставянето на вещи без надзор. По решение на СИК, председателят на комисията може да поиска съдействие от органите на МВР за възстановяване на реда в помещението за гласуване, ако има такава необходимост.
   Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР Монтана, РУ Лом, РУ Берковица и РУ Вършец ще оказват съдействие на гражданите без валидни документи за самоличност, желаещи да упражнят правото си на глас. Гишетата в паспортните служби ще работят и на 10 юли (събота) от 08.30 до 17.30 часа.
   На 11 юли (неделя) г. паспортните служби ще работят от 08.30 до 19.30 часа, а гражданите ще могат да подават искания за издаване на удостоверения до 19.00 часа. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. Удостоверението се издава, за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 11 юли 2021 г. В седмицата преди изборите паспортните служби в областта са издали 16 удостоверения за гласуване.
  Сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборите, гражданите могат да подават денонощно на следните телефонни линии:
Районно управление - гр. Монтана – тел. 096 / 396 323 и 396 500
Районно управление – гр. Лом – тел. 0971/ 66223, 66225 и 096/ 396557
Районно управление – гр. Берковица - 0953/ 88710, 88720 и 096/396 558
Районно управление – гр. Вършец – 09527/20 90 и 096/ 396 559 / всеки ден от 08,30 ч .-17,30 ч., без събота и неделя/
  До 12.07.2021 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. Сигнали могат да се подават и на e-mail [email protected]

09 юли 2021

ЗА ОД НА МВР МОНТАНА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО