МВР

ОД Монтана

 

14 авг 2018

Глоби по ЗДвП вече могат да се плащат чрез ПОС терминални устройства

За улеснение на гражданите на територията на ОДМВР – Монтана от началото на месец юли 2018 г. са монтирани общо 4 терминални устройства ПОС за разплащане на глоби по Закона за движение по пътищата – наказателни постановления, фишове и електронни фишове. Устройствата са поставени в сектор „Пътна полиция“ – Монтана и РУ-Лом, РУ-Берковица, РУ-Вършец. Плащането през терминално устройство ПОС се отразява автоматично   в системите на МВР, осъществява се с контактна или безконтактна карта на титуляра. На терминалните устройства ПОС могат да се разплащат глоби издадени от други областни дирекции на МВР в страната.
Отстъпките, предвидени в Закона за движение по пътищата за заплащане на електронни фишове, в рамките на 14 дни се отчитат автоматично от терминалните устройства. Дължимите суми се превеждат по сметка на ГД „Национална полиция“ - МВР в ОББ: BG22UBBS88883122944101, без такса за обслужване.
При възникнали проблеми гражданите могат да се обръщат към началниците на съответните структури, в които са поставени устройствата, както и на електронната поща на ОДМВР – Монтана e-mаil: [email protected]

ЗА ОД НА МВР МОНТАНА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО