МВР

ОД Монтана

 

25 юни 2010

Център за професионална квалификация на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" – гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №10

 Център за професионална квалификация РДПБЗН - Монтана при ГДПБЗН - МВР 
контакти

Монтана, п.к. 3 400
ул. "Искър" №24
РДПБЗН
тел. +359 96 396 221
e-mail: [email protected];

местоположение на Център за професионална квалификация
Монтана, п.к. 3 400
ул. "Сирма Войвода" №10
тел. +359 96 300 799
Изображения

 24 април 2019 | 10:24