МВР

ОД Монтана

 

22 юни 2010

Районно управление на МВР -гр. Лом, п.к. 3600, ул. ”Филип Тотьо” №9

РУ на МВР-Лом, тел: 0971/ 66223, 66225
e-mail: [email protected]

Участък на МВР - гр. Брусарци, п.к.3680, ул. "23-ти септември",  тел: 09783/ 29 30
Участък на МВР - гр. Вълчедръм
, п.к. 3650, ул. "Морава", тел: 09744/ 23 60
Участък на МВР - с. Медковец
, п.к. 3670, ул. "Майор Ванков", тел: 09727/ 23 27
Участък на МВР - с. Якимово
, п.к.3640, тел: 09742/ 23 20

Изображения

 27 май 2020 | 13:46