МВР

ОД Монтана

 

26 април 2017

Областна дирекция на МВР - гр. Монтана, бул. ”Александър Стамболийски” №2

 

Областна дирекция на МВР - Монтана
адрес: гр. Монтана, п.к. 3400, бул. ”Александър Стамболийски” №2
автоматична денонощна телефонна централа: 096/ 396 396 и тел: 112
дежурен офицер: 096/ 301 604
Пресцентър на Областна дирекция на МВР - Монтана: 096/ 396 281
website: www.montana.mvr.bg
e-mail: [email protected]

Приемно време на директор ОД на МВР-Монтана: вторник 14 - 16ч.; тел.: 096 396 251
Приемно време на зам.-директор ОД на МВР, н-к отдел "Криминална полиция": сряда 14 - 16 ч.; тел.: 096 396 230
Приемно време на началник отдел "Охранителна полиция": четвъртък 14 - 16 ч.; тел.: 096 396 390
Приемно време на началник отдел "Разследване": четвъртък 14 - 16 ч.; тел.: 096 396 344
Приемно време на началник отдел "Административен": вторник 14 - 16 ч.; тел.: 096 396 296
Приемно време на директор на Регионална дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението": понеделник 11 - 12 ч.; тел: 096 396 220
 

 
Изображения

 24 април 2019 | 10:26