МВР

ОД Монтана

 

11 юни 2019

189 пожарникари и спасители от Гърция, Молдова и Румъния ще участват в учение „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества” в Монтана

учението ще се проведе в периода от 12 до 15 юни

 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР участва в консорциум за провеждане на международно полево учение  за Модули за Гражданска защита на Европейския съюз „EU ModEX Montana 2018/2019”, лот 3. Водещ партньор в консорциума е доброволческата хуманитарна организация  Йоханитер-Унфал-Хилфе (Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.) - Германия, избрана от Европейската комисия за провеждане на цикъл от учения EU ModEX 2018/2019. Проектът се реализира по линия на Механизма за Гражданска защита на Европейската  комисия.
 Учението „Издирване и спасяване при разрушения в градска среда с последващи инциденти с опасни вещества” е планирано да се проведе в периода от  12 до 15 юни 2019 г. на територията на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана. Целта на инициативата е да се тестват възможностите на различни държави  за реагиране и сътрудничество  при  ликвидиране на  последиците след мащабни бедствия.
  В тренировъчното учение ще вземат участие Модули за издирване и спасяване в градска среда на Гърция, Молдова и Румъния и Модул за реагиране при инциденти с опасни вещества на Румъния.
 Международните екипи ще проведат тренировъчни дейности в районите на:
  1. град Монтана: полигон на „Центъра за професионална квалификация” – РДПБЗН,язовир „Огоста”, и недостроена сграда „Хирургически блок” до МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД;
  2.  с. Горно Церовене при язовир „Огоста”;
  3. с. Ерден - тунел към канал на недоизграден напоителена система на язовир „Огоста”.

           Подобни учения са проведени в Монтана през 2013 г., 2016 г. и 2018 г.
Изображения

 13 юни 2019 | 16:04