МВР

ОД Монтана

 

02 декември 2020

Удължаване срока на валидност на личните карти, паспорти и СУМПС

  С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, (Обн. ДВ. Бр. 98 от 17 Ноември 2020 г.), беше прието следното:
Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца.
За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност. При желание/необходимост всеки гражданин може да подаде заявление за нова лична карта и паспорт и преди изтичането на удължения срок.
  Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.
 Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията на област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

 Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.

 Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на: подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност; при вече изтекъл срок на валидност; при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.
Изображения

 02 декември 2020 | 09:40