МВР

ОД Монтана

 

02 януари 2020

Срещи на началниците на РУ на МВР с жителите на малките и отдалечени населени места

график за месец януари 2020 г.

Прием на граждани от НАЧАЛНИКА НА РУ ВЪРШЕЦ:    

15.01.2020 г. от 10,30 ч. до 11,30 ч. - с. Долно Озирово
22.01.2020 г. от 10,30 ч. до 11,30 ч. - с. Горно Озирово

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ МОНТАНА от НАЧАЛНИКА НА РУ МОНТАНА
09.01.2020 г. гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци
15.01.2020 г. с. Лехчево, общ. Бойчиновци
22.01.2020 г. с. Габровница,общ.Монтана
30.01.2020 г. с. Долно Белотинци, общ. Монтана

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ ЛОМ от НАЧАЛНИКА НА РУ ЛОМ

Община Брусарци
02.01.2020 г. 14,30 ч. с. Василовци

Община Лом
23.01.2020 г. 14,30 ч. с. Добри дол

Срещите се провеждат в приемните на полицейските инспектори и младшите полицейски инспектори на територията на населените места.

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ БЕРКОВИЦА от НАЧАЛНИКА на РУ БЕРКОВИЦА

16.01.2020 г. с. Бързия

Изображения

 02 януари 2020 | 16:55