МВР

ОД Монтана

 

05 февруари 2019

Специализирани полицейски операции по спазване на правилата за движение от пешеходците

 Поради зачестилите инциденти с пешеходци от 4 до 15 февруари в цялата страна стартират специализирани полицейски операции, при които служителите на реда ще следят за пешеходци, които пресичат неправилно и за водачи, които не спазват изискването да спрат на пешеходна пътека. 
 Специализираните полицейски операции ще се провеждат ежемесечно на територията на 4-те Районни управления в област Монтана. Маршрутите на полицейските наряди и местата за контрол ще се определят съгласно ежемесечни анализи на пешеходната аварийност в региона. 
 Полицейски екипи ще бъдат разположени в районите на потенциално опасни пешеходни пътеки и такива с интензивно пешеходно движение, както и на места, на които се наблюдава неправилно и рисково пресичане на пътните/уличните платна от пешеходци. Акцентът на контролната дейност ще бъде върху нерегламентираните места, в които се извършва пресичане от възрастни пешеходци, придружаващи деца или в присъствието на деца. 
 В хода на ежедневната контролна дейност полицейските служители ще следят и за състоянието на пътищата/улиците и техните принадлежности - състояние на настилките, вертикалната сигнализация, маркировка, видимост на пешеходните пътеки, осветяване, пешеходни ограждения и други нормативни изисквания. При констатирани проблеми ще бъдат изготвяни сигнални писма, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата.

 През 2018 г. на територията на област Монтана са станали 33 тежки ПТП с участието на пешеходци. Загинали са 2-ма пешеходци, а 31 са ранени.
 Катастрофите с пешеходци се нареждат на второ място по аварийност през 2018 г. в областта, след сблъсъците между движещи се МПС, чийто брой е 42 тежки ПТП, с 4-ма убити и 74 ранени. 
 През цялата 2018 г. на територията на област Монтана са станали 134 тежки ПТП, с  9 убити и 179 ранени граждани.
Изображения

 06 февруари 2019 | 11:47