МВР

ОД Монтана

 

15 май 2019

Спад на престъпленията против личността и собствеността и увеличение на ранените, и тежките ПТП в областта, отчита ОДМВР - Монтана до края на април, 2019 г.

       Намаление с 9%  на регистрираните криминални престъпления през периода януари – април  на 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г., отчита ОДМВР - Монтана. /573 бр. престъпления,  при 630 бр.  за 2018 г./. Престъпленията против личността бележат намаление от 40%. /33 бр.  при 55 бр. за 2018 г./. Престъпленията против собствеността са 224 бр. при 315 бр. за предходната година – отчита се намаление с около  28%. Общоопасните престъпления запазва нивото си - 201 бр. за отчетния период при също 199 бр. за 2018 г.  През периода са регистрирани 5 грабежа, при 6 за 2018 г. При кражбите се наблюдава намаление с 34% /173 бр. при 263 бр. до април на 2018 г./. Регистрираните измами са 22 бр., при 10 бр. – за същия период на 2018 г., като се отчита ръст от 1,2 пъти. През четирите месеца в областта няма умишлени убийства, през 2018 г. е станало едно. Посегателствата спрямо МПС са 3 бр., при 5 бр. за 2018 г., палежи – 11 бр., при 20 бр. за 2018 г., като отчитаме спад с 45%.  При престъпленията, свързани с наркотици, се наблюдава ръст от 37%.
       С цел противодействие на конвенционалната престъпност и миграционния натиск съвместни екипи от служители на Зонално жандармерийско управление Монтана и 4-те Районни полицейски управления са провели 81 бр. специализирани полицейски операции през месец март. В акциите са участвали 383 бр. служители на Районни управления и 28 бр. на Зоналното жандармерийско управление. В хода на операциите са съставени 845 бр. АУАН за административни нарушения. Проверени са 1805 бр. МПС и 3169 бр. лица, иззети са 600 бр. къса цигари и 1,769 кг . тютюн без български акцизен бандерол. 
       Продължават срещите на мобилните полицейски екипи с населението и общинските представители в малките, и отдалечени населените места, при които се получават сигнали за престъпления, нарушения на обществения ред. Установява се обратна връзка за работата на местните полицейски инспектори и държавни институции. Полицейски служители провеждат наблюдения, срещи и превантивни беседи с лицата от криминалния контингент и освободените от местата за лишаване от свобода, като се търсят възможности за превъзпитанието и интеграцията им в обществото чрез трудова ангажираност, осигурена от бюрата по труда и други възможности.
       Във връзка с предстоящото опазване на селскостопанската продукция в ОДМВР - Монтана са изготвени планове за противодействие на престъпленията в селското стопанство. Предприети са множество превантивни мероприятия по различни направления на дейност. Служители на МВР провеждат срещи със земеделски производители за предотвратяване на кражбите на скъпи земеделски препарати и измамите при покупко-продажбите на селскостопанска продукция.        През предстоящия туристически сезон униформени служители се срещат с управителите на хотели и места за настаняване на гости, с цел установяване на евентуални извършители на терористични актове. В ОДМВР - Монтана са изготвени и планове с конкретни мерки за предотвратяване на престъпленията в горското, дивечово и рибно стопанство, като се отчита добро взаимодействие с местните структури на ИАРА и ДГС. 
       През месец април 2019 година по пътищата на област Монтана са регистрирани 14 тежки пътнотранспортни произшествия с 0 убити и 17 ранени. През същия период на 2018 г. тежките катастрофи в областта са 9, с 0 убити и 15 ранени. Най-голям е броят на сблъсъците между движещи се пътни превозни средства. Леките ПТП през април 2019 г. са 29 бр.  при  37 бр.  през април 2018 г. Движението с несъобразена скорост продължава да води класацията при броя на тежките катастрофи в областта. Статистиката показва, че пътният травматизъм в област Монтана настъпва предимно в извън населените места. В населените места настъпилите ПТП са по-малко. Най-голям е броят на тежките катастрофи, настъпили на второкласните и след тях на третокласните пътища. Значително по-малък е броят на тежките ПТП на първокласния път Е-79 .
       Във връзка с предстоящите избори за Евродепутати на 26.05.2019 год. от страна на ОДМВР Монтана е създадена следната организация: 
Създаден е щаб за организация и ръководство на ниво ОДМВР - Монтана и във всяко РУ. Изготвен и утвърден е план с мероприятия по организацията и охрана на изборните материали, и изборни помещения. Създадена е организация за събиране на информация за нарушения на изборното законодателство и своевременно реагиране на сигнали за нарушения. Към момента няма получени сигнали за нарушения на изборното законодателство. 
 
Данните съобщиха на брифинг в ОДМВР - Монтана зам.-директора на ОДМВР -Монтана комисар Цветомил Христов, н-к група "Оперативен анализ и полицейска статистика" ст. инспектор Петър Петров и н-к сектор "Пътна полиция" гл. инспектор Елвис Иванов. 
Изображения

 17 май 2019 | 10:11