МВР

ОД Монтана

 

07 април 2020

РДПБЗН Монтана разпространи брошури с правила за безопасност при пролетното почистване

 С повишаване на дневните температури на много места започна почистването на стопанства, дворни места, вили, паркове и градини. Почистват се също териториите на производствените и търговски обекти и населените места от суха растителност и отпадъци.
 По този повод, както и както и поради зачестилите случаи на пожари в сухи треви, РДПБЗН – Монтана изработи брошури, с които да припомни основните правила и мерки за пожарна безопасност при извършването на тези дейности.
 Брошурите са разпространени чрез кметовете на общини от територията на област Монтана, като е обърнато специално внимание на информирането на по-уязвимите социални групи.
Изображения

 08 април 2020 | 09:00