МВР

ОД Монтана

 

11 ноември 2020

От днес до 20 ноември продължава вторият етап на акция "Зима"

контролната дейност на пътна полиция ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците

 Втората кампания стартира от 11 и продължава до 20 ноември 2020 г. и е с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Кампанията е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.
 Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.
 - Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.
 - Ще се акцентира на недопускане движението на пешеходци по магистралните пътища.
 Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци).
 Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.
 Ще се осъществява контрол и за даване от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.
Изображения

 11 ноември 2020 | 14:57