МВР

ОД Монтана

 

08 януари 2019

Относително спокойна е криминогенната обстановка в област Монтана през декември на 2018 г.

 Намаление с 21,4% на криминалните престъплния се отчита през декември 2018 г. на територията на област Монтана – броят им е 125 при 159 за същия месец на предходната година. През месеца проценът на разкриваемост е с 6,4% по-висок от декември на 2017 г. /24% за 2018 г. при 17,61% за 2017 г./. 
 При престъпленията против собствеността се наблюдава намаление с около 38%  -  50 престъпления през декември 2018 г., при 81 през декември 2017 г./. С 62% са намалели престъпленията престъпленията против личността / 5 – 2018 г., при 13 бр. през 2017 г./ Цифрата на грабежите се запазва – по 1 през декември и на двете разглеждани години. През последния годишен месец и на двете разглеждани години не са регистрирани умишлени убийства. Статистическите данни показват и голям спад при кражбите – 47% . /35 бр. за 2018 г., при 67 бр. за 2017 г./.
 Броят на измамите е 4, при 7 – за предходната година. През месеца се отчита значителен спад на телефонните измами, криминалистите са установили двама извършители, а опитите за измами в областта са прекратени.  Посегателствата спрямо МПС са 3, при 1 – за 2017 г. Намалението при палежите е с 40% - 2 за 2018 г., при 8 – за 2017 г. Престъпленията, свързани с наркотици, са 10, при 5 – за 2017 г. 
 През месеца са проведени 46 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност. В тях са участвали 312 служители на ОДМВР Монтана и поделенията й и 51 служители на ЗЖУ Монтана. В хода на операциите са посетени 284 сигнала. Проверени са 76 лица, представляващи интерес за полицейските органи. В поделенията на МВР са задържани 37 лица. Констатираните нарушения са 935. Съставени са 486 акта и са наложени 400 глоби с фиш.
 В дейността си по приоритетите на вътрешното министрество през декември ОДМВР Монтана отчита двойно увеличение на задържаните лица и на разкритите престъпления, свързани с държането и разпространението на наркотични вещества. През месеца са заловени 30 020 къса цигари и 66,1 кг тютюн, без акцизен бандрол. Общото количество на задържани акцизни стоки през 2018 г. е - 177 503 къса цигари, 861 кг тютюн и 248 литра спиртни напитки. 
Статистически данни за 2018 г.
 През година са регистрирани 1 591 криминални престъпления, при 2003 бр. за предходната година – отчита се намаление с 20%. Разкриваемостта на криминалните престъпления е 40,60%. 
 118 са престъпленията против личността, при 133 през 2017 г. – наблюдава се спад с 11,2%. 
 Престъпленията против собствеността са 731, при 870 за предходната година – спад с 16%. 
 Общоопасните престъпления са 590, при 819 за 2017 г., намаление с 30%. Грабежите са 14 през 2018 г., при 22 за 2017 г. – намаление от 36%. Кражбите са 606, при 684 за предходната година. 
 Измамите през 2018 г. са 30, при 82 за 2017 г – спад с 63 бр. 
 И през двете години са регистрирани по 2 умишлени убийства, които са разкрити. 
 Посегателствата спрямо МПС са 23, при 27 през 2017 г. 
 Палежите са 49, при 88 – за 2017 г., отчита се спад от 44%. 
 Престъпления, свързани с наркотични вещества, са 72, при 71 за предходната година. 
 През годината РУ Монтана отчита спад от 30% на регистрираните престъпления. 

Данните представи на брифинг зам. директора на ОДМВР Монтана комисар Цветомил Христов.
Изображения

 10 януари 2019 | 16:07