МВР

ОД Монтана

 

09 ноември 2020

ОД МВР Монтана отчита намаление на криминалната престъпност с 49 % през месец октомври

Двама души са изгубили живота си, 18 са ранени при 67 пътно-транспортни произшествия през октомври в област Монтана

През месец октомври 2020 г. в поделенията на ОДМВР-Монтана са регистрирани 150 заявителски материала /преписки/, при 274 за същия период на  2019 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 85, спрямо 166 през октомври 2019 г. Цифрите показват намаление на криминалната престъпност с 49 %. При разкриваемостта на криминалните престъпления  през октомври се отчита  спад от около 10 %. / разкриваемостта е около 27,38 %/.  
Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 45 %, в сравнение с месец октомври 2019 г. Регистрираните за месеца 2020 г. са 23 престъпления,  при 42 през 2019 г.
Престъпленията против личността бележат също намаление с около 44 %, в сравнение с месец октомври 2019 г. Регистрирани през октомври 2020 г. са 5 престъпления, при 9 през същия месец на предходната година.
Грабежи – не са регистрирани грабежи за месец октомври 2020 г., при 1 за октомври на 2019 г.
Кражби – намаление с около  55%. Регистрирани за октомври 2020 г. са 17 кражби, срещу 31 кражби за октомври 2019 г.
Измами – 1 регистрирана измама за месец октомври 2020 г., при 3 за месец октомври 2019 г. 
Умишлени убийства – през октомври 2020г. е регистрирано едно умишлено убийство, което е разкрито на територията на РУ Монтана, за същия период на 2019 г. няма регистрирано убийство.
Посегателства спрямо МПС – 3 регистрирани за октомври от този престъпления,  без данни за  такива за месец октомври на 2019 г. 
Палежи – не са регистрирани за октомври 2020 г. палежи,  срещу 8 регистрирани за месец октомври 2019 г.
Наркотици – регистрирани за месец октомври 2020 г. са 9 престъпления, срещу 15 за октомври 2019 г.

 Съгласно данните за коефициентът на престъпност е 0,5 за периода на месец октомври 2020 г.  за ОД МВР Монтана, при отчетени  данни от 1,07 за октомври 2019 г.
  Регистрираните престъпления на територията на обл. Монтана са: общ. Монтана –22, общ. Бойчиновци - 5, общ. Чипровци и общ. Г. Дамяново - 0 бр., общ. Лом – 18,  общ. Вълчедръм - 4, общ. Брусарци – 4, общ. Якимово - 3, общ. Медковец – 3, общ. Берковица – 9 и общ. Вършец – 6 за месец октомври 2020г.
С най-висок коефициент на престъпност по общини за месец октомври  2020 г., е общ. Брусарци – 0,78  и общ. Медковец от 0,74. Общини с най-малък  коефициент на престъпност на територията на ОД МВР Монтана са: Община Георги Дамяново, общ. Чипровци – 0 и общ. Вълчедръм - 0,40. Средният коефициент на престъпност за периода на месец октомври е 0,5 пункта, при отчетени данни за 0,7 пункта за периода на предходния месец.
   Данните сочат спад в броя на регистрираните престъпления на територията на РУ Монтана с 58 %, РУ Берковица - 45% , РУ Лом – 35% и  Вършец – спад с 20%.
    През месеца са проведени 56 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност, при които са посетени 334 сигнала. Издадени са 277 предупредителни протокола по чл. 64 и чл. 65 от ЗМВР. Извършени са проверки на 3 689 МПС, 4 523 лица и 536 обекта. Съставени са 806 акта и 811 глоби с фиш по ЗДВП.

    Двама души са изгубили живота си, 18 са ранени при 67 пътно-транспортни произшествия през октомври в област Монтана
   През октомври 2020 г. в област Монтана са регистрирани 67 пътно-транспортни произшествия, от които 13 са тежки. При тежките злополуки на пътя са загинали 2-ма граждани и са ранени 18-ма. В сравнение със същия месец на предходната година, тежките ПТП-та са били с 11 повече, като броят на загиналите с 1 по-малко, а на ранените – с 5 по-малко.
   През месеца при извършения контрол на пътя са установени 2 624 нарушения на ЗДвП, от които половината са нарушения на скоростното ограничение. Съставени са 587 акта, 644 фиша и 1 254 електронни фиша за скорост.
   Най-много санкции пътните полицаи са наложили за неизползване на обезопасителен колан или каска – 252, следват заловените водачи с нередовни пътни документи – 156 и неспазилите предимство, знаци и сигнали - 131. За неправилно спиране и паркиране са глобени 90 водачи. Глобените за управление на технически неизправни МПС-та са 45. Без застраховка „Гражданска отговорност” са заловени 34 водачи, 21 са неправоспособните водачи. Заловени след употреба на алкохол са 20 водачи, след употреба на наркотични вещества – 1. През месеца са отнети 93 шофьорски книжки, от движение временно са спрени 36 пътни превозни средства и е прекратена регистрацията на 23 пътни превозни средства. Проведени са 21 специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата и 3 по метода „Широкообхватен контрол.”

През октомври приключи двумесечната полицейската акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”, по време на която служителите на ОДМВР Монтана създадоха организация за обезпечаване на обществения ред, безопасността на движението и недопускане извършването на престъпления с висока степен на обществена опасност в районите на учебните заведения във връзка с откриването на новата учебна година. Проведени са 94 срещи с директори на училища, детски градини, кметове и представители на РУО Монтана, с които е обсъдена сигурността на подрастващите – охраната и контрола по пропускателния режим в учебните и детски заведения, начините за своевременна връзка с полицейските органи при необходимост, включването на учебните заведения в маршрутите на нарядите, изпълняващи патрулно-постова дейност и безопасност на движението, съвместни мерки за обезопасяване пешеходните зони и пътеки в районите на училищата и др. В училищата и детските градини пътните полицаи са изнесли 54 беседи по безопасност на движението пред ученици от различен етап на образовяние и техните родители. В  учебните заведения са разпространени брошури с адресите и телефоните за връзка с инспекторите от Детска педагогическа стая, както и над 1 500 плаката и брошури със съвети за пътна безопасност към родителите и учениците. В хода на акцията в районите на училищата и детските градини са установени 22 нарушения на ЗДвП, от които 19 са извършени от пешеходци, 2 – от мотоциклетисти и 1 – от мотопедист. Съставени са 2 акта и 20 фиша по ЗДвП. При полицейските проверки са изпратени 20 уведомления по чл. 66 от ЗМВР и са съставени 10 акта по различни нормативни изисквания. По време на двумесечната акция на полицията не са настъпили тежки ПТП със загинали или ранени деца. 
Изображения

 11 ноември 2020 | 14:20