МВР

ОД Монтана

 

05 януари 2022

Мобилните полицейски екипи продължават срещите си с представителите на местната власт и жителите на малките населени места

график за месец януари

06.01.2022 г. – община Медковец
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Аспарухово
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Медковец
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Расово
       
13.01.2022 г. – община Лом
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Ковачица
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Замфир
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Долно Линево
  
20.01.2022 г. – община Лом
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Станево
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Трайково
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Сталийска махала
     
27.01.2022 г. – община Бойчиновци
09.30 ч. –10.30 ч. – с. Пали лула
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Охрид
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Портитовци
Изображения

 05 януари 2022 | 10:25