МВР

ОД Монтана

 

21 ноември 2021

Изборният ден на територията на област Монтана започна в спокойна обстановка

  Преди началото на балотажа в област Монтана не са регистрирани нарушения на обществения ред и прояви, застрашаващи нормалното му провеждане.
Снощи охраната на всичките 304 секции в областта бе поета от служителите на МВР. 394 служители от структурните звена на МВР в областта отговарят за нормалното протичане на изборния ден. Тази сутрин в 07,30 ч. всички изборни секции са отворени и предадени на съответните избирателни комисии.
  В седмицата преди балотажа сектор „Български документи за самоличност” са издали 20 удостоверения за гласуване на граждани. Днес Паспортна служба ще работи до 19,30 ч. Ще се издават удостоверения (за изгубени/откраднати/повредени/унищожени лични карти и документ с изтекъл срок ) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.
Изображения

 21 ноември 2021 | 08:28