МВР

ОД Монтана

 

08 януари 2020

Значителен спад на престъпленията против собствеността, кражбите, измамите и посегателствата на МПС отчита ОДМВР Монтана през декември на 2019 г.

тревожна остава тенденцията към увеличение на пътно-транспортния травматизъм в областта

  През месец декември 2019 г на територията на ОДМВР Монтана са регистрирани 111 криминални престъпления, спрямо 159 за месец декември 2018 г., наблюдава се спад от около 30 % и запазване посоката на тренда на спад при 21 % от предходния месец. Съгласно данните на полицейската статистика, разкриваемостта на общо криминалните престъпления през месец декември 2019 г. е 24,32 %, спрямо 20,75 % за декември 2018г. съгласно така отчетените данни, или ръст от около 3,6 % на разкритите престъпления на месечна база.
  Регистрираните престъпления против собствеността бележат значителен спад в сравнение с месец декември 2018 год. от около 55 %. Регистрираните за месец декември 2019 г. са 32 бр. престъпления, при 72 бр. през 2018 г.
 Регистрираните престъпления против личността през месец декември 2019 г. бележат ръст от 1,2 пъти престъпленията нивото, в сравнение с месец декември 2018 год. Регистрираните за месец декември 2019 г. са 11 престъпления, при 5 през 2018 г.
Грабежи – 1 регистриран грабеж за месец декември 2019 г., при също 1 за месец декември 2018 г.
Кражби – значително намаление с около 49 %. Регистрирани за декември 2019 г. са 25 бр., срещу 49 бр. за декември 2018 г., при спад от 74 % за предходния месец.
Измами – няма регистрирани измами за месец декември 2019г., при 10 бр. регистрирана за месец декември 2018 г.
Умишлени убийства – през периода декември 2019 г. не е регистрирано умишлено убийство, при също липса на такова за същия период на 2018г.
Посегателства спрямо МПС – няма регистрирани за декември 2019г. престъпления от този род, при 4 бр. такива за месец декември на 2018г.
Палежи – запазване на броя на регистрираните за периода на месец декември на 2019г. са регистрирани 4 бр. палежи и при регистрирани също 4 бр., такива за месец декември на 2018г.
Наркотици – спад на нивото от 20 % на регистрирани за месец декември 2019 г., които са 8 бр., срещу 10 бр. за същия период на 2018 г.
През месеца са проверени 14 пункта за черни и цветни метали, 32 автоморги и автокъщи, 34 наркосборища 15 заложни къщи. Образувани са 17 бързи производства, задържани са 36 лица.
През месеца мобилните полицейски екипи на ОДМВР Монтана са посетили 21 населени места и са провели срещи с кметовете и кметските наместници. Началниците на Районни управления са провели 77 срещи с органите за местно самоуправление и населението на малките и отдалечени населени места.

Коефициентът на престъпност за декември на 2019 г. е най-голям на територията на Участък Медковец, Участък Бойчиновци и РУ Вършец.
През месеца най-голям брой криминални престъпления са регистрирани на територията на Районно управление Монтана – 43, следва РУ Лом – 23, Участък Вълчедръм – 14, Участък Бойчиновци – 13 и Участък Медковец – 10.

Съласно данните на полицейската статистика, регистрираните общо криминални престъпления за периода януари-декември 2019 г. са 1 652, спрямо 1 676 за същия период на 2018 г., съгласно така отчетените данни, се регстрира намаление с 1,4 % на регистрираните престъпления на годишна база, при 0,5 % към ноември 2019г. Разкриваемостта на общо криминалните престъпления към месец декември 2019 г. е 48,18 %, спрямо 39,02 % за същия период на 2018 г., което регистри ръст с 9 % на разкритите престъпления на годишна база с натрупване, при също ръст 9 % за ноември 2019.

Пътно-транспортна обстановка в област Монтана през 2019 г.
    През 2019 г. в област Монтана са регистрирани 175 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 18 души, а 226 са ранени. Статистиката показва увеличение на тежките катастрофи в сравнение с предходната 2018 г. - тежките катастрофи са с 41 повече, жертвите с 9 повече, ранените - с 47. /тежките ПТП през 2018 г. са били 134, жертвите – 9, ранените – 179/.
Основният механизъм на тежките ПТП-та в областта са сблъсъците между МПС-тата и преобръщанията им извън платното за движение.
    Черната статистика на тежките ПТП водят челните сблъсъци между МПС-тата – през годината 5 души са изгубили живота си. При преобръщанията на автомобилите извън пътното платно са загинали 4-ма, а при сблъсък в дърво – 3-ма.
  Най-масовите катастрофи в област Монтана са от вида преобръщане извън пътното платно – 24 тежки ПТП, следват челните сблъсъци – 18 и блъскане в дърво – 16. Най-голям е броят на ранените при челните сблъсъци – 40 ранени, 29 души са ранени при преобръщанията на автомобилите извън платното за движение, а при блъскне в дърво – 17 души.
  За поредна година Пътна полиция отчита, че основната причина за тежките ПТП-та в област Монтана е движението с несъобразена скорост. Поради висока скорост през 2019 г. в региона са настъпили 88 тежки пътни инциденти, при които са загинали 11 души, а 120 са ранени.
  Най-голяма е концентрацията на тежки ПТП на второкласен път 81 – Лом-Берковица и на първокласния Е 79 –Видин – Враца.
  През 2019 г. органите за контрол на пътното движение са установили 26 390 нарушения на ЗДвП, за които са съставени  7 410 акта, 4 478 фиша и 12 662 ел. фиша. Цифирите показват, че половината дейност на състава, осъществяващ контрол на пътното движение, е извършена с помощта на автоматизирани технически средства за контрол на скоростта. През годината са заловени 218 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, 36 водачи – след употреба на наркотични вещества и 343-ма неправоспособни водачи. Установени са 329 водачи, извършили престъпления по чл. 343 от НК. Образуваните бързи производства по престъпленията по транспорта са 96.

Данните представиха на брифинг зам. директорът на ОДМВР комисар Димитър Мишонов, н-к сектор "Пътна полиция" гл. инспектор Елвис Иванов и н-к група "Оперативен анализ и полицейска статистика" ст. инспектор Драгомир Лалов.
Изображения

 13 януари 2020 | 15:39