МВР

ОД Монтана

 

15 септември 2020

Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!

препоръки за деца и възрастни


ЗА УЧЕНИЦИ 

Остани жив! Пази живота!

УЧЕНИКЪТ-ПЕШЕХОДЕЦ 
 Движи се по най-безопасния и кратък маршрут от вкъщи до училище и обратно.
 Спазвай правилата за пешеходци:
 пресичай на зелено; 
 движи се по тротоара;
 използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
 ако няма тротоар, върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 Бъди видим! Увери се, че другите на пътя са те видели!
 Облечи светлоотразителна жилетка или постави светлоотразителни елементи на дрехите или раницата.
 Дори да закъсняваш, не нарушавай правилата за движение, за да не попаднеш в катастрофа.
 Ако се притесняваш да пресечеш опасно или натоварено кръстовище, направи това с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 Ако приближава превозно средство, увери се, че водачът му те е видял и ще ти даде път. Едва тогава премини!
 С родителите си обсъди към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

УЧЕНИКЪТ-ВЕЛОСИПЕДИСТ
 Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
 Преминете заедно през най-безопасния маршрут до училище.
 Припомнете си заедно правилата за движение на велосипедистите:
 велосипедът е пътно превозно средство, а 
 велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 до навършване на 12 години велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години; 
 навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
 велосипедистът трябва да укаже с ръка, че ще потегля, накъде ще завие или че ще спре, но задължително трябва да се увери, че не го застрашава друго превозно средство.
 Използвай винаги светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите и раницата.
 Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

ПОМНИ, че ако пострадаш в катастрофа или си свидетел на пътен инцидент, трябва да позвъниш на телефон 112 или на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията.

ЗА РОДИТЕЛИ

НЕ ЗАБРАВЯЙ!
Децата не са възрастни. 
Безопасността на твоето дете е най-важна. 
Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

ДЕЦА-ПЪРВОКЛАСНИЦИ
 Преди началото на учебната година изберете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 Заедно преминете неколкократно през маршрута.
 Завършете „урока“ с тест дали пътят е запомнен.
 В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 Непрекъснато обсъждай с детето правилата за безопасно поведение на пътя.
 Винаги бъди за пример! Не прави компромиси, когато светофарът свети червено.
 При възможност купи светлоотразителна жилетка и светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 ПРЕДВАРИТЕЛНО уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

ДЕТЕТО-ПЪТНИК
 Провери изправността и стабилността на използваната обезопасителна система за деца.
 Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг и това може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 Докато пътувате, под формата на игра определяйте правилното и неправилното  поведение на останалите участници в движението. Препоръчвай правилното поведение. 
 Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

ДЕТЕТО САМÒ НА ПЪТЯ
 Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут от вкъщи до училище/спортната зала/клуба по интереси и обратно.
 Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
 Винаги се пресича на зелено, но само ако детето е сигурно, че му е даден път от водачите на превозни средства. 
 За движение пешеходците винаги трябва да използват тротоара, подлезите и надлезите за пешеходци. 
 При движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 Настоявай, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не стане жертва на катастрофа.
 Посъветвай детето си на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

ДЕТЕТО-ВЕЛОСИПЕДИСТ 

ЗАЕДНО
 Проверете техническата изправност на колелото.
 Проверете остава ли в сила най-безопасният маршрут до училище.
 Преговорете основните правила за движение на велосипедистите:
 велосипедът е пътно превозно средство, а 
 велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
 до навършване на 12 години велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години; 
 когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 за да потеглят, предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти, и последиците от тях.
 Препоръчай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите и ученическата раница.

НАПОМНЯЙ на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или да ти позвъни, за да подадеш сигнала ти.
 
ЗА ВОДАЧИ

ВАЖНО!
Децата са част от движението на пътя и все още се учат да се пазят сами.

ПРЕМИНАВАНЕ ПОКРАЙ ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
Винаги спазвай забраните и ограниченията, за да предпазиш себе си и останалите от пътен инцидент.
Винаги  бъди в готовност да спреш. Децата се движат на групи, но често някое от тях изостава, после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя, а там има други правила.  
Никога не забравяй, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
Никога не спирай върху или непосредствено преди пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа. 

ПРЕМИНАВАНЕ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ
Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
Винаги бъди в готовност да спреш. Децата внезапно променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят и не спазват правилата за безопасно поведение.  
Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.    
Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.

При НУЖДА ОТ ПОМОЩ на пътя подай сигнал на тел. 112!
Изображения

 15 септември 2020 | 14:26