МВР

ОД Монтана

 

07 ноември 2019

График на срещите на началниците на Районни управления на МВР с жителите на малките и отдалечени населени места през ноември 2019 г.

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ ВЪРШЕЦ
07.11.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долно Озирово
07.11.2019 г. от 11,00 ч. до 11,50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Горно Озирово
14.11.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долна Бяла Речка
14.11.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Горна Бяла Речка
21.11.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. – в приемното помещение в кметството на село Черкаски
21.11.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Драганица
28.11.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Спанчевци
28.11.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Стояново

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ ЛОМ от НАЧАЛНИКА НА РУ ЛОМ

Община Брусарци

14.11.2019 г. 10,00 ч. с. Буковец

14.11.2019 г. 11,00 ч. с. Дъбова махала

Провеждане на срещи с гражданите по населени места от НАЧАЛНИКА НА РУ БЕРКОВИЦА

21.11.2019 г. с. Мездрея

Провеждане на срещи с гражданите по населени места от НАЧАЛНИКА НА РУ МОНТАНА

община Монтана

13.11.2019 г.       с. Безденица
20.11.2019 г.       с. Войници

община Георги Дамяново

28.11.2019 г.         с. Помеждин
Изображения

 11 ноември 2019 | 15:09