МВР

ОД Монтана

 

10 юни 2019

График на срещите на началниците на Районни управления на МВР с жителите на малките и отдалечени населени места през месец юни 2019 г.

Прием на граждани от НАЧАЛНИКА НА РУ ВЪРШЕЦ:          
 06.06.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долно Озирово      
 06.06.2019 г. от 11,00 ч. до 11,50 ч. -  в приемното помещение в кметството на село Горно Озирово 
 13.06.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долна Бяла Речка    
13.06.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. -  в приемното помещение в кметството на село Горна Бяла Речка 
20.06.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. – в приемното помещение в кметството на село Черкаски          
20.06.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Драганица 
27.06.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Спанчевци         
27.06.2019 г.  от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Стояново 

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ БЕРКОВИЦА от НАЧАЛНИКА на РУ БЕРКОВИЦА
13.06.2019 г.       с. Котеновци
 
Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ МОНТАНА от НАЧАЛНИКА НА РУ МОНТАНА 

05.06.19 г. с. Пали Лула, общ. Бойчиновци
06.06.19 г. с. Николово, общ. Монтана
12.06.19 г. с. Равна, общ. Чипровци
13.06.19 г. с. Еловица, общ.Г. Дамяново
Срещите ще се осъществяват в сградите на кметствата в съответните населени места.
     
Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ ЛОМ от НАЧАЛНИКА НА РУ ЛОМ

Община Вълчедръм
19.06.2019 г.    14,30 ч.   -  с. Септемврийци                
27.06.2019 г.    14,30 ч.   - с. Мокреш
Срещите се провеждат в приемните на полицейските инспектори и младшите полицейски инспектори на територията на населените места.
Изображения

 11 юни 2019 | 14:40