МВР

ОД Монтана

 

31 януари 2019

График на срещите на началниците на Районни управления на МВР с жителите на малките и отдалечени населени места през месец февруари 2019 г.

Прием на граждани от НАЧАЛНИКА НА РУ ВЪРШЕЦ:          
07.02.2019 г./четвъртък/ 09.45 ч.- 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долно Озирово
07.02.2019 г. 11,00 ч. – 11,50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Горно Озирово 
14.02.2019 г. /четвъртък/  09,45 ч. – 10,45 ч. -  в приемното помещение в кметството на село Долна Бяла Речка         
14.02.2019 г.  11,00 ч. – 11,50 ч. -  в приемното помещение в кметството на село Горна Бяла Речка
21.02.2019 г. /четвъртък/  09,45 ч. – 10,45 ч.   -  в приемното помещение в кметството на село Черкаски
21.02.2019 г.   11,00 ч. – 11,50 ч.  -  в приемното помещение в кметството на село Драганица 
28.02.2019 г.   09,45 ч. – 10,45 ч.  -в приемното помещение в кметството на село Спанчевци
28.02.2019 г.   11,00 ч. – 11,50 ч.  - в приемното помещение в кметството на село Стояново 

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ МОНТАНА от НАЧАЛНИКА НА РУ МОНТАНА 
06.02.2019 г. – с. Громшин, общ. Бойчиновци
13.02.2019 г. – с. Липен, общ. Монтана
21.02.2019 г. – с. Митровци, общ. Чипровци
27.02.2019 г. – с. Видлица, общ. Г. Дамяново
Срещите ще се осъществяват в сградите на кметствата в съответните населени места.

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ ЛОМ от НАЧАЛНИКА НА РУ ЛОМ
Община Вълчедръм
12.02.2019 г.  10,30 ч. гр. Вълчедръм
община Якимово
12.02.2019 г. 13,00 ч. с. Якимово 
Община Медковец
26.02.2019 г.  10,00 ч.с. Пишурка
Срещите се провеждат в приемните на полицейските инспектори и младшите полицейски инспектори на територията на населените места.

 
Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ БЕРКОВИЦА от НАЧАЛНИКА на РУ БЕРКОВИЦА
 14.02.2019 г. - с. Бистрилица
Изображения

 08 февруари 2019 | 15:23