МВР

ОД Монтана

 

05 септември 2019

График на срещите на началниците на Районни управления на МВР с жителите на малките и отдалечени населени места през месец септември 2019 г.

Прием на граждани от НАЧАЛНИКА НА РУ ВЪРШЕЦ:          
 05.09.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долно Озирово      
 05.09.2019 г. от 11,00 ч. до 11,50 ч. -  в приемното помещение в кметството на село Горно Озирово 
12.09.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долна Бяла Речка    
12.09.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. -  в приемното помещение в кметството на село Горна Бяла Речка 
19.09.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. – в приемното помещение в кметството на село Черкаски          
19.09.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Драганица 
26.09.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Спанчевци         
26.09.2019 г.  от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Стояново 

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ МОНТАНА от НАЧАЛНИКА НА РУ МОНТАНА 
02.09.19 г.  с. Трифоново, общ. Монтана
04.09.19 г.  с. Крапчене, общ. Монтана

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ ЛОМ от НАЧАЛНИКА НА РУ ЛОМ
Община Вълчедръм
с. Бъзовец                          12.09.2019 г.    10,00 ч.
с. Ботево                             12.09.2019г.     11,00 ч.

Срещите се провеждат в приемните на полицейските инспектори и младшите полицейски инспектори на територията на населените места.
 
Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ БЕРКОВИЦА от НАЧАЛНИКА на РУ БЕРКОВИЦА
05.09.2019 г.     с. Замфирово
Изображения

 05 септември 2019 | 10:27