МВР

ОД Монтана

 

08 октомври 2019

График на срещите на началниците на Районни управления на МВР с жителите на малките и отдалечени населени места през месец октомври 2019 г.

Прием на граждани от НАЧАЛНИКА НА РУ ВЪРШЕЦ:

10.10.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долно Озирово
10.10.2019 г. от 11,00 ч. до 11,50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Горно Озирово
17.10.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долна Бяла Речка
17.10.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Горна Бяла Речка
24.10.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. – в приемното помещение в кметството на село Черкаски
24.10.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Драганица
31.10.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч -  в приемното помещение в кметството на село Спанчевци 
31.10.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Стояново

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ МОНТАНА от НАЧАЛНИКА НА РУ МОНТАНА
03.10.2019 г. – с. Белотинци, общ. Монтана
09.10.2019 г. – с. Долна Рикса, общ. Монтана
17.10.2019 г. – с- Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ ЛОМ от НАЧАЛНИКА НА РУ ЛОМ

Община Медковец
17.10.2019 г. 10,00 ч. - с. Пишурка
17.10.2019 г. 11,00 ч. – с. Аспарухово
Срещите се провеждат в приемните на полицейските инспектори и младшите полицейски инспектори на територията на населените места.

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ БЕРКОВИЦА от НАЧАЛНИКА на РУ БЕРКОВИЦА
10.10.2019 г. с. Ягодово
Изображения

 08 октомври 2019 | 15:40