МВР

ОД Монтана

 

08 май 2019

График на срещите на началниците на Районни управления на МВР с жителите на малките и отдалечени населени места през месец май 2019 г.

Прием на граждани от НАЧАЛНИКА НА РУ ВЪРШЕЦ:          
 09.05.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долно Озирово      
 09.05.2019 г. от 11,00 ч. до 11,50 ч. -  в приемното помещение в кметството на село Горно Озирово 
 16.05.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Долна Бяла Речка    
16.05.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. -  в приемното помещение в кметството на село Горна Бяла Речка 
23.05.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. – в приемното помещение в кметството на село Черкаски          
23.05.2019 г. от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Драганица 
30.05.2019 г. от 09.45 ч. до 10.45 ч. - в приемното помещение в кметството на село Спанчевци         
30.05.2019 г.  от 11.00 ч. до 11.50 ч. - в приемното помещение в кметството на село Стояново 

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ МОНТАНА от НАЧАЛНИКА НА РУ МОНТАНА 
08.05.2019 г. – с. Кобиляк, общ. Бойчиновци
15.05.2019 г. – с. Винище, общ. Монтана
22.05.2019 г. – с. Горна Ковачица, общ. Чипровци
29.05.2019 г . – с. Копиловци, общ. Георги Дамяново
Срещите ще се осъществяват в сградите на кметствата в съответните населени места.
            
Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ ЛОМ от НАЧАЛНИКА НА РУ ЛОМ
Община Якимово
14.05.2019 г.    10,30 ч. - с. Долно Церовене 
14.05.2019 г.    11,30 ч. - с. Комощица
Срещите се провеждат в приемните на полицейските инспектори и младшите полицейски инспектори на територията на населените места.
 
Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ БЕРКОВИЦА от НАЧАЛНИКА на РУ БЕРКОВИЦА
16.05.2019 г. -   с. Лесковец
Изображения

 08 май 2019 | 11:08